Oferta

W zależności od specyfiki i zakresu tematu, z jakim zwraca się do mnie Klient, dobieram takie metody pracy, aby w jak największym stopniu wspierały konkretne cele organizacji i Klienta.

W moim podejściu, żadna z niżej opisanych metod nie jest celem samym w sobie. To, co oferuję Klientom, to wsparcie w rozwiązaniu ich problemów, czy sprostaniu wyzwaniom. Pracę coachingową zarówno indywidualną jak i zespołową, postrzegam w kategoriach realizacji konkretnych celów biznesowych. Dobierając metodę pracy pytam Klienta i siebie – „po co?”. Takie podejście pozwala mi zwiększyć skuteczność moich własnych działań.

Mając na względzie cele biznesowe Klienta, kieruję się głębokim przekonaniem o skuteczności przełożenia „miękkich” metod pracy na „twarde” rezultaty.

Coaching Indywidualny
STAKEHOLDER CENTERED Coaching SCC
Team Coaching
Sparing
Warsztaty i Szkolenia
Action Learning