Action Learning (AL)

Bo nikt nie jest tak dobry, jak my wszyscy razem.

Ken Blanchard

CO?

Action Learning jest szczególną formą rozwoju kompetencji interpersonalnych wspierających umiejętności menedżerskie i przywódcze.

Jest to ustrukturalizowana forma pracy realizowanej w cyklu spotkań, w czasie których menedżerowie poszukują w swoim gronie rozwiązań konkretnych problemów i wyzwań, poświęcając jednocześnie czas na ocenę skuteczności i poprawę własnych działań, umiejętności i przekonań. Tajemnica skuteczności tego programu tkwi w szczególnym podejściu do współpracy i komunikacji.

Action Learning wytwarza skłonność do uczenia się i analizowania własnych sukcesów i porażek jako okazji do zdobywania doświadczeń rozwojowych. Jego efektem ubocznym jest zawsze zmiana stylu przywództwa i poprawa komunikacji zarówno w aspekcie zespołowym jak i indywidualnym. Uznawany jest, obok coachingu, za jedną ze skuteczniejszych interwencji rozwojowych.

DLA KOGO?

W ACTION LEARNINGU udział mogą brać zespoły funkcjonalne lub mieszane. W odróżnieniu od team coachingu, Uczestnicy nie mają w Action Learningu wspólnego celu. Nie muszą też mieć podobnych doświadczeń. Ich różnorodność może być atutem pracy zespołu Action Learning.

W skali całej organizacji ACTION LEARNING jest szczególnie pomocny:

  • rozwiązywaniustale pojawiających się tych samych problemów,
  • w procesie zmiany,
  • w budowaniu nowej kulturyorganizacyjnej lub modelu przywództwa,
  • w utrwalaniu zdobytej wiedzy szkoleniowej.

JAK?
Action Learning to usystematyzowany cykl spotkań, w którym menedżerowie poszukują w swoim gronie rozwiązań konkretnych problemów i wyzwań, poświęcając jednocześnie czas na ocenę skuteczności i poprawę własnych działań, umiejętności i przekonań. Tajemnica skuteczności tego programu tkwi w szczególnym podejściu do współpracy i komunikacji.

Proces Action Learning zaczyna się dwudniowym warsztatem przeprowadzonym przez certyfikowanego Doradcę Grup Action Learning. W czasie warsztatu Uczestnicy poznają zasady pracy (część teoretyczna – 0,5 dnia), jak również biorą udział w realnych sesjach uzupełnionych o feedback po każdej z sesji (1,5 dnia).

Kolejne sesje powinny odbywać się w regularnych odstępach (w odstępach 1-1,5 miesiąca). Po ok 2-3 sesjach realizowanych przy wsparciu Doradcy Grup Action Learning dalsze spotkania realizowane są samodzielnie przez Uczestników, co dodatkowo zwiększa ich zaangażowanie i budowanie odpowiedzialności za własny rozwój.