Coaching indywidualny

Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie.

Albert Einstein

CO?

Coaching to proces, który doprowadza Klienta do przyspieszenia jego rozwoju oraz bardziej skutecznego osiągania jego celów. Dzieje się to poprzez pobudzanie jego wyobraźni, kreatywności i świadomości a następnie wspieranie w planowaniu i realizacji konkretnych działań. Uwaga kierowana na jest na możliwości i rozwiązania – a nie na problemy.

W coachingu Klient otrzymuje szerszy wgląd w swoje zasoby – uruchamia wyobraźnię inaczej niż zwykle oraz w inny niż zwykle sposób określa plany działania. Pomiędzy sesjami, Klient ma okazję sprawdzić  nowy sposób działania i wybrać to, co dla niego jest w danej chwili najlepsze.

Praca coachingowa nie zawsze jest dla Klienta łatwa, wymaga bowiem wysiłku i osobistego zaangażowania – zawsze jednak jest skuteczna i przynosi wiele satysfakcji.

Korzyści biznesowe dla firm realizujących programy coachingu wynikają najczęściej z osiągania wyższych indywidualnych celów biznesowych a także ze zmiany kultury współpracy i zarządzania. Efektem ubocznym coachingu jest zwykle poprawa umiejętności komunikacyjnych, innowacyjności czy jakości przywództwa w organizacji.

DLA KOGO?

Większość moich Klientów to menedżerowie i liderzy organizacji. To osoby,

…które odniosły już sukces – szukają jednak drogi swojego dalszego rozwoju,

…które szukają sposobów realizacji nowych zadań i radzenia sobie z nowymi wyzwaniami,
…które stoją w obliczu ważnych zmian i decyzji.

Pracuję również z tymi, którzy są zaniepokojeni spadkiem swojej motywacji, skuteczności
i zaangażowania.

JAK?

Skutecznie łączę teorię i praktykę różnych podejść coachingowych z własnym wieloletnim doświadczeniem menedżerskim, wiedzą z obszaru HR i praktykami funkcjonowania w środowisku międzynarodowych korporacji.

W zależności od potrzeb Klienta wykorzystuję różne narzędzia i techniki. Jestem akredytowanym Coachem ICF ACC, Erickson College International ECPC (egzamin ICF na poziomie PCC), ICC oraz Stakeholder Centered Coaching Marshalla Goldsmitha. Ukończyłam liczne szkolenia dla coachów, m.in. w zakresie zaawansowanych technik pracy metaforą (Marylin Atkinson), Gestalt (Paul Barber) i Systemic Coaching (John Wittington). W realizacji większych programów coachingowych współpracuję z zespołem doświadczonych coachów (ICF PCC, ICF ACC).