Coaching zespołów

Jak z zespołu MISTRZÓW uczynić mistrzowski ZESPÓŁ?

CO?

Podstawą prowadzonego przez INTEGRITY team coachingu jest założenie, że: zespoły istnieją po to, aby realizować cele.

Zespół to znacznie więcej niż tylko suma jednostek. Zespół jest żywym, dynamicznym systemem z własną osobowością, jawnymi i niejawnymi zasadami, wizją, obszarami niewiedzy oraz klimatem.

Team coaching to rodzaj podejścia do wzajemnej komunikacji, rozwiązywania problemów, osiągania wyników, wypracowania strategii zmiany etc. Jego cel biznesowy może być różny, choć zawsze prowadzi do zwiększenia efektywności pracy zespołu.

W wyniku team coachingu zespół zwiększa świadomość swoich zasobów, uczy się z nich efektywnej korzystać a przy tym buduje taką atmosferę, która wspiera wszystkich w realizacji zadań indywidualnych i zespołowych.

 

DLA KOGO?

Team coaching jest ofertą dla każdego zespołu – wspiera bowiem w poszukiwaniu sposobów na jeszcze lepsze funkcjonowanie zespołu w organizacji. Team coaching może być jednak szczególnie przydatny, gdy zespół doświadcza:

 

  • zmiany w organizacji
  • własnego rozwoju w trakcie lub po okresie intensywnych zmian,
  • niższej niż zakładana efektywności,
  • współpracy w ramach struktur projektowych (wspólny cel, różne zależności służbowe)
  • trudności we współpracy w zespole i między zespołami,
  • kryzysu lub konfliktu.

JAK?

Jako certyfikowany coach zespołów Team Coaching International posiadam uprawnienia do pracy w oparciu o licencjonowaną metodę Team Diagnostic™.

W zależności od potrzeb Klienta proces team coachingu opieram o model TD™, modele Lencioniego (Pięć Dysfunkcji Pracy Zespołowej lub Model Angażującego Przywództwa) lub autorskie programy pracy z zespołami.

Warunki przeprowadzenia team coachingu:

  • Obecność całego zespołu razem z przełożonym.
  • Czas dla zespołu na realizację diagnozy przez procesem.
  • Więcej niż jedno spotkanie zespołu.

Sesja team coaching realizowana jest przez dwóch coachów.