Stakeholder Centered Coaching

Uczymy liderów co powinni robić. Powinniśmy ich też uczyć, co powinni przestać robić.

Peter Drucker

CO?

Stakeholder Centered Coaching Marshalla Goldsmitha to szczególna forma pracy coachingowej z menedżerami, liderami w organizacjach.

Podejście Marshalla Goldsmitha bierze się z następujących obserwacji:

  • im wyższy poziom menedżera w hierarchii organizacyjnej, tym więcej zależy od jego zachowań i zdolności interpersonalnych
  • kompetencje, które były wystarczające dla osiągnięcia dotychczasowych sukcesów, mogą być niewystarczające w przyszłości
  • skuteczność jakiejkolwiek formy rozwoju znacząco rośnie, gdy uzupełni się ją o interaktywny, ukierunkowany na feedback i feedforward kontaktem z otoczeniem.

W całym procesie krytyczne jest zaangażowanie tzw. stakeholderów, czyli osób aktywnie współpracujących z Klientem, obserwujących jego zachowanie a także będących beneficjentami jego pożądanych i niepożądanych zachowań. Nie oznacza to jednak dla nich dodatkowej pracy – udział stakeholderów w całym procesie wiąże się z inwestycją nie więcej niż 5-10 minut miesięcznie przeznaczonych na rozmowę z menedżerem objętym procesem. SCC jest procesem, którego mierzalne cele są jasno określone i regularnie monitorowane. Analizy prowadzone wśród menedżerów objętych pracą tą metodą pokazują, że ponad 95% z nich zwiększa swoją efektywność (ocena dokonywana przez stakeholderów po zakończonym procesie).

DLA KOGO?

Główną ideą Stakeholder Centered Coaching jest wspieranie rozwoju przywództwa tych liderów, którzy już osiągnęli konkretne i mierzalne sukcesy jednak ich obecne postawy, przekonania dotyczące ich roli w organizacji lub kompetencje interpersonalne mogą stanowić istotną przeszkodę w dalszym rozwoju kariery lub obniżać ich obecną skuteczność.

SCC ma charakter „outside-in”, co znaczy, że impuls do rozpoczęcia procesu pochodzi najczęściej od organizacji, a nie od Klienta (jak to bywa w klasycznym coachingu).

W procesie SCC często biorą udział ci menedżerowie, którzy np. brani są pod uwagę w procesach sukcesji, jednak warunkiem ich awansu jest zmiana konkretnego zachowania lub rozwój przywództwa. Klientami SCC bywają też osoby, które znakomicie realizują cele biznesowe, jednak mają potrzeby rozwojowe w zakresie współpracy, relacji i komunikacji lub spójności z kulturą organizacyjną.

JAK?

W podejściu SCC coach pracuje z Klientem w taki sposób, aby zidentyfikować i wzmocnić te zachowania, dzięki którym Klient do tej pory realizował skutecznie swoje cele biznesowe, ORAZ skorygować lub wyeliminować te zachowania i postawy, pomimo których Klient realizował swoje zamierzenia.

Cały proces SCC trwa ok. 12 miesięcy (w niektórych przypadkach możliwe jest skrócenie tego czasu do ok. 7 miesięcy). W tym czasie coach wraz z menedżerem szczegółowo omawia różne aspekty jego skuteczności jako lidera, wybiera 2-3 najważniejsze elementy a następnie w ciągu kolejnych miesięcy skupia się na poprawie wybranych postaw i zachowań.

Proces SCC realizowany jest poprzez zapętlenie schematu: „wiedza – działanie – refleksja – nowe działanie”. Takie podejście, jak również rozłożenie całego procesu w czasie oraz bieżący kontakt ze stakeholderami znacząco wpływja na zwiększenie skuteczności zmiany postaw i zachowań.