Warsztaty i szkolenia

 – A jeśli wyszkolimy naszych ludzi i oni odejdą?

– A co jeśli ich nie wyszkolimy, a oni zostaną?

CO?

Większość projektów szkoleniowych i warsztatów realizuję we współpracy z zespołem doświadczonych trenerów i superwizorów szkoleń. Obszarem naszej pracy są umiejętności menedżerskie, przywództwo, zarządzanie ludźmi w zmianie oraz wszelkie aspekty efektywności osobistej menedżera.

Nasze projekty mają charakter „butikowy” – adresowane są bowiem zwykle do wąskiej grupy odbiorców lub dotyczą specyficznego zagadnienia. Jeśli jednak zachodzi taka potrzeba, wraz z rozbudowanym zespołem trenerskim wspieramy naszych Klientów w realizacji dużych projektów szkoleniowych – dotychczas największy prowadzony przez INTEGRITY projekt szkoleniowy obejmował 900 menedżerów wszystkich szczebli w firmie budowlanej.

DLA KOGO?

Uczestnikami prowadzonych przez INTEGRITY szkoleń są przede wszystkim menedżerowie. Realizujemy programy rozwojowe dla wszystkich szczebli – począwszy od Zarządów, po najniższe stanowiska menedżerskie.

JAK?
Skuteczność naszych programów rozwojowych oparta jest między innymi na pracy na wszystkich poziomach niezbędnych w procesie realnej zmiany: poziomie wiedzy, umiejętności, postaw i motywacji jakie są niezbędne aby te umiejętności wdrożyć. Szkolenia realizowane przez nasz zespół mają charakter intensywnych treningów edukacyjnych – większość czasu poświęcona jest na uczenie się oparte na doświadczeniu. Jednocześnie dbamy aby doświadczenie było wartością wnoszącą w postawę uczestników nowe wzorce, nie zaś było tylko okazją do wykazania błędów w działaniu.

Nasze warsztaty projektujemy tak, aby uczestnicy nie tylko dowiedzieli się CO robić, ale też zbudowali motywację i poczuli JAK i PO CO wykorzystywać nowe umiejętności.

Dzięki łączeniu specjalistycznej wiedzy i doświadczenia biznesowego z wiedzą dotyczącą dynamiki funkcjonowania grup, procesów grupowych i szerokiego wachlarza metod pracy edukacyjnej jesteśmy w stanie na bieżąco reagować na pojawiające się w trakcie szkoleń potrzeby edukacyjne – zarówno te z obszaru dodatkowej wiedzy  jak i bieżącego dostosowywania struktur edukacyjnych.

Dbamy o wysoki poziom etyki pracy – koncentrujemy się na celach rozwojowych zakontraktowanych z Klientem, dbamy o dobry wizerunek organizacji jako pracodawcy , nie stosujemy manipulacyjnych technik w pracy z grupami.